Crypto uitbetalen

Home » Blockchain & Crypto » Crypto uitbetalen

Veel mensen in Nederland doen aan het verhandelen van crypto. Hierbij heb je de mogelijkheid om je winst om te wisselen naar euro’s. En deze euro’s te storten op je bankrekening. Je hebt natuurlijk ook de keus om je crypto’s vast te houden op de platformen waarop je deze verhandelt. Het betekent in ieder geval dat je een bepaald vermogen bezit. Over jouw vermogen in fiatgeld betaal je belasting.

Hoe zit dat bij cryptovaluta? Betaal je belasting pas wanneer je overschrijft naar je bankrekening? Of betaal je direct over de cryptovaluta die je op het crypto platform hebt? Nu is de handel in cryptovaluta een wereldwijde aangelegenheid. Het begon met Bitcoin die door Satoshi Nakamoto gelanceerd werd in 2009. Nog niet zo lang geleden dus. Daarom is het niet vreemd dat overheden over de hele wereld eigenlijk niet weten hoe ermee om te gaan.

Bitcoin heeft vanaf 2017 een flinke stijging ervaren en in de afgelopen maanden ongekend. In ons land wordt Bitcoin in de Tweede Kamer al vanaf 2017 besproken. Wat er uiteindelijk toen aangegeven is door de overheid, is dat cryptovaluta niet als wettig betaalmiddel gezien kan worden. Het is dus niet algemeen geaccepteerd. De situatie rond de acceptatie van Bitcoin en andere cryptovaluta is intussen wel veranderd.

Langzaam maar zeker wordt het steeds vaker en op meerdere plaatsen wereldwijd geaccepteerd. Wat zegt de belastingdienst hierover?

Crypto uitbetalen belasting

De overheid mag aangegeven hebben dat cryptovaluta geen algemeen geaccepteerd geld of wettig betaalmiddel is. Toch heeft de belastingdienst een andere mening hierover. Hierbij gelden er verschillende regels. Als je particulier bent en je bezit cryptovaluta, dan hoort dit volgens de belastingdienst tot overige bezittingen in box 3. Nu rijst direct de vraag van hoeveel je moet afstaan.

De cryptomarkt is volatiel, daarom is de waarde op 1 januari 00:00 belangrijk. Verder is het niet altijd verplicht belasting te betalen over je vermogen. Een deel van je vermogen behoort tot het heffingsvrij vermogen. In 2020 gold dit voor de eerste € 30.846 van je vermogen. In 2021 is dit € 50.000 en wordt dubbel zoveel bij een fiscaal partnerschap. Heeft jouw vermogen op 1 januari het heffingsvrij bedrag overschreden?

Dan is het advies om voor 1 mei 2021 een voorlopige aanslag aan te vragen. Je kunt het in termijnen betalen en belastingrente voorkomen op je verschuldigde inkomstenbelasting.

Als je particulier bent en cryptovaluta mijnt of verhandelt, is alleen jouw pure winst belangrijk. Verder vergelijkt de belastingdienst de cryptohandel met de handel in fiatgeld. Jouw opbrengsten hoef je niet aan te geven, maar wel de koerswinst.

Hoe zit het in het geval je als particulier jouw salaris in crypto ontvangt of deels in crypto? Op het moment dat je deze ontvangt, moet jouw werkgever de cryptovaluta omrekenen in euro’s. Dit valt onder loon in natura.

Ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting en ontvang je voor je arbeid of diensten in cryptovaluta? Dan moet je zelf de cryptovaluta omrekenen naar euro’s. Het omgerekend bedrag is dan jouw omzet. Alleen als je ondernemer cryptovaluta opkoopt binnen de normale bedrijfsuitoefening, behoort het tot het ondernemingsvermogen. Anders behoort het tot jouw privévermogen. Ook wanneer je de gekochte crypto niet direct voor het bedrijf gebruikt, geef je het aan in box 3.

Als je ondernemer bent voor de omzetbelasting, moet je de ontvangen crypto voor je geleverd werk, direct omrekenen naar euro’s. Je geeft het in euro’s namelijk aan op de btw-aangifte.

Is je bedrijf een besloten vennootschap, bv, dan moet je de cryptovaluta ontvangen voor diensten of producten direct omwisselen. Het is de omzet van het bedrijf waarbij je bedrijf bij de winst-en-verliesrekening winst boekt of verlies lijdt. Als je bedrijf op de balansdatum nog cryptovaluta bezit, werk dan met de kostprijs of lagere marktprijs. Als je bedrijf mijnt en handelt in crypto, vermeld je het op de winst-en-verliesrekening.

Cryptobezit is tenslotte voor de belastingdienst wel van belang. De overheid geeft aan dat crypto niet algemeen geaccepteerd is en dus geen wettig betaalmiddel is. Toch vinden er dagelijks transacties hiermee plaats, is het op veel plaatsen wel geaccepteerd en zijn er zelfs al ATMs. De belastingdienst heeft wel duidelijke regels over het aangeven van je cryptobezit. Zowel voor particulier als voor bedrijven.

Remi

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.